Explorer 1:25 000 Map
151 - Cardiff & Bridgend /
Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr