Explorer 1:25 000 Map
460 - North Lewis / Ceann a Tuath Leodhais